X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

آرکینکت

  • حوزه فعالیت
    معماری و شهرسازی
  • تعداد کلیک
    481 بازدید
  • آدرس وبسایت / کانال

وب سایت معماری Archinect در حوزه خبر و پروژه های معماری فعالیت دارد و در حال حاضر پنجمین وب سایت معماری جهان از لحاظ تعداد بازدید ماهیانه است.

این وب سایت با گرافیکی مناسب و کاربر پسند پروژه های معماری مورد نقد و بررسی قرار میدهد.

این وبسایت همچنین اقدام به معرفی شرکتهای معماری و شغلهای در دسترس در حوزه معماری و نیز افراد فعال در این زمینه می پردازد.


 http://archinect.com


 

ایمیل به دیگران

کتاب ها و مجلات پیشنهادی