X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

مرکز فرهنگی حیدر علی اف

مرکز فرهنگی حیدر علی اف، از زاها حدید، به تازگی کامل شده است و در حال حاضر میزبان نمایشگاه ” آذربایجان مینیاتور” نمایشی از مدل های کوچکی از آثار بدوی معماری آذربایجان می باشد. این نمایشگاه جهت فراگیرسازی هدفی برگرفته از ادای احترام به فلسفه دموکراسی و قومی سازی ست که مشخصه های اصلی اصلاحات سیاسی و اقتصادی حیدر علی اف، سومین رئیس جمهور این کشور در آذربایجان جدید و رهبر سابق آذربایجان شوروی بوده است.

بیشتر

مرکز فرهنگی حیدر علی اف، از زاها حدید، به تازگی کامل شده است و در حال حاضر میزبان نمایشگاه ” آذربایجان مینیاتور” نمایشی از مدل های کوچکی از آثار بدوی معماری آذربایجان می باشد. این نمایشگاه جهت فراگیرسازی هدفی برگرفته از ادای احترام به فلسفه دموکراسی و قومی سازی ست که مشخصه های اصلی اصلاحات سیاسی و اقتصادی حیدر علی اف، سومین رئیس جمهور این کشور در آذربایجان جدید و رهبر سابق آذربایجان شوروی بوده است.

معرفی به دوستان دانلود این ویدئو
3,936 بازدید