X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

جعبه امن / تخت خواب ایمن در برابر زلزله

ویدئوهای برگزیده

بیشترین کشته های مربوط به زلزله زمانی رخ میدهد که زلزله شب هنگام و در زمان استراحت مردم رخ میدهد. این کلیپ ایده ای را مطرح مینماید که در آن تخت خواب در مقابل زلزله و ریزش آوار مقاوم بوده و از جان شخ

بیشتر

بیشترین کشته های مربوط به زلزله زمانی رخ میدهد که زلزله شب هنگام و در زمان استراحت مردم رخ میدهد. این کلیپ ایده ای را مطرح مینماید که در آن تخت خواب در مقابل زلزله و ریزش آوار مقاوم بوده و از جان شخ

معرفی به دوستان دانلود این ویدئو
1,216 بازدید