X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

استادیوم الوکره (Al Wakrah Stadium)

این استادیوم با طراحی زاها حدید، اولین ورزشگاه از میان شش استادیوم مورد نیاز ِ قطر برای جام جهانی 2022 خواهد بود که ساخته می شود. سایت این استادیوم در یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی قطر، در بخشی از بندری تاریخی در 15 کیلومتری دوحه قرار گرفته است.

بیشتر

این استادیوم با طراحی زاها حدید، اولین ورزشگاه از میان شش استادیوم مورد نیاز ِ قطر برای جام جهانی 2022 خواهد بود که ساخته می شود. سایت این استادیوم در یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی قطر، در بخشی از بندری تاریخی در 15 کیلومتری دوحه قرار گرفته است.

معرفی به دوستان دانلود این ویدئو
4,478 بازدید