X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم

کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم برگزار کننده: با همکاری انجمن معماری و شهرسازی البرز و حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی محور های کنگره: معماری: بوم شناسی معماری بومی معماری پایدار معماری منظر مرمت شهری گرافیک شهری معماری خیابانی سبک شناسی معماری معماری ومحیط زیست الگوهای معماری بومی معماری و هویت شهری شاخص […]

 • عنوان رویداد
  کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم
 • محل برگزاری
  تهران
 • زمان رویداد
  بهمن ماه ۱۳۹۵
 • تلفن دبیرخانه
  ۰۲۱۲۸۴۲۶۵۳۰
 • آدرس دبیرخانه
  کرج، طالقانی شمالی، برج قائم، طبقه ۳، واحد ۳۰۷
 • وب سایت رسمی
کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم

برگزار کننده: با همکاری انجمن معماری و شهرسازی البرز و حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

محور های کنگره:

معماری:
بوم شناسی
معماری بومی
معماری پایدار
معماری منظر
مرمت شهری
گرافیک شهری
معماری خیابانی
سبک شناسی معماری
معماری ومحیط زیست
الگوهای معماری بومی
معماری و هویت شهری
شاخص های شهر پایدار
زیبایی شناسی در معماری
انرژی های نو در معماری
الگوهای ساخت و ساز پایدار
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
روشها و فناوریهای نو در در معماری
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
و کـلـیه مـوضـوعـات مرتـبـط بـا مـهـندسـی معماری

شهرسازی:
نوسازی شهری
نوسازی شهری
بافت های تاریخی
بهسازی آثار تاریخی
بازسازی بافت تاریخی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
المان های شهری و محورهای مرتبط
جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
و کـلـیه مـوضـوعـات مـرتـبـط بـا مـهـندسـی شهـرسازی

توریسم، گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
گردشگری و معماری ( ویژه : تبریز پایتخت گردشگری کشور های اسلامی در سال ۲۰۱۸ میلادی)
گردشگری الکترونیک
گردشگری و جهانی شدن
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری وموسیقی های محلی
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
آموزش و تورگردانی گردشگری
استانداردسازی خدمات گردشگری
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و… )

زیست بوم:
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
انرژی های نوین و پایداری زیست بوم
مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
جنگلها، فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
نانو ومحیط زیست
محورهای عمومی
محیط زیست شهری
تغییر اقلیم ومحیط زیست
مدیریت پسماند در شهرها
اقتصاد و زیست بوم پایدار
اجتماع و زیست بوم پایدار
مدیریت حیات وحش شهری
محیط زیست و زیست بوم پایدار
محیط زیست و انواع آلودگی ها
مسائل محیط زیست کلان شهرها
ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
مدیریت پسماند و زیست بوم تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
آسیب شناسی سیاست های اجتماعی قوانین و اقدامات توسعه ای موجود ( سطح ملی و منطقه ای)
ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرهنگی شهروندان و جایگاه آن در شکل گیری زیست بوم پایدار
آینده پزوهی و راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در سطوح مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا
مفاهیم، قلمرو سیاست اجتماعی ونقش آن در توسعه پایدار جایگاه شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی و شهری در پایداری زیست بوم
و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۹/۳۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

زمان برگزاری: بهمن ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: تهران

دبیرخانه:
کرج، طالقانی شمالی، برج قائم، طبقه ۳، واحد ۳۰۷
تلفن: ۰۲۱۲۸۴۲۶۵۳۰
روز و ساعت پاسخگویی: پنجشنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ (جهت رسیدگی به درخواستها از طریق ایمیل زیر با دبیرخانه در ارتباط باشید)
ایمیل: info@udconf.com (روز و ساعت پاسخگویی:همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۷)
سایت مرتبط: www.aretconf.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

اینستاگرام : https://www.instagram.com/archcal

کانال تلگرام : https://telegram.me/archreport_ir

اپلیکیشن تقویم معماری :  https://cafebazaar.ir/app/com.archreport.cal

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 • اینستاگرام
 • تلگرام
 • نرم افزار اندروید