X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

معرفی کتاب «اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری»

نویسنده: رسول قربانی ناشر: انتشارات سمت تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه تعداد صفحه: ۳۰۴ قیمت: ۱۱۰/۰۰۰ ریال بخشی از مقدمه: شهر مکان تمرکز و انباشت داشته‌‏های مادی و معنوی بشر و محل تجلی تمدن‌های انسانی است. در جهان شهری‏ شده کنونی تداوم حیات تمدن‌ها به مطلوبیت فضایی و کارایی عملکردی شهرها گره خورده است […]

نویسنده: رسول قربانی

ناشر: انتشارات سمت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۳۰۴
قیمت: ۱۱۰/۰۰۰ ریال

بخشی از مقدمه:
شهر مکان تمرکز و انباشت داشته‌‏های مادی و معنوی بشر و محل تجلی تمدن‌های انسانی است. در جهان شهری‏ شده کنونی تداوم حیات تمدن‌ها به مطلوبیت فضایی و کارایی عملکردی شهرها گره خورده است و چنین ضرورتی در کنار ایجاد، حفظ و توسعه سکونتگاه‌هایی که ضمن حفظ کرامت انسان‌ها به رشد، پویایی و تکامل روزافزون آن‌ها بینجامد اهمیت دانش برنامه‌‏ریزی شهری را ـ که وظیفه انتظام‌‏بخشی به مناطق شهری را بر عهده دارد ـ دوچندان می‌‏کند.

با رشد شهرها در یک سده اخیر و استقرار بخش عمده‏‌ای از جمعیت جهان در آنها، متخصصان و اندیشمندان مسائل شهری همواره سعی کرده‌‏اند که با بهره‌‏گیری از تجارب بومی و همچنین یافته‌‏های سرزمین‌های دیگر اصول و روش‌هایی را برای ارتقای شرایط کالبدی شهرها تدوین کنند و با کاربست آنها در عرصه عمل به بازتولید، اصلاح و ابداع روشی نوین دست یابند. ظهور ایده‏‌ها و پارادایم‌های متعدد در دهه‌‏های اخیر ناشی از درک اهمیت موضوع در کشورهای گوناگون و در عرصه جهانی است.

در کشور ما نیز توجه به توسعه دانش برنامه‏‌ریزی شهری، علاوه بر ملاحظات عمومی ذکرشده، از دو بعد دارای اهمیتی مضاعف است: اول، به دلیل محیط زیست شکننده کشور که به شدت تحت فشار توسعه‌‏های شهری نه‏ چندان اندیشمندانه است و دوم، به لحاظ سرمایه‌های شهرسازی و معماری نهفته در بافت‌های تاریخی شهرهای کشور و نقش آنها در تجارب برنامه‌‏ریزی شهری دنیا.»
در این راستا کتاب حاضر با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان رشته «جغرافیا و برنامه‌‏ریزی شهری» با اصول و مبانی نظری برنامه‌‏ریزی شهری به تحریر درآمده و سعی شده است با بهره‏‌گیری از آثار محققان داخلی و خارجی مطالب به نحوی گزینش و تنظیم شوند که ضمن بهبود بینش نظری، مهارتهای عملی دانشجویان را نیز ارتقا دهند؛ هرچند به علت گستردگی دامنه موضوع امکان پرداختن به ابعاد گوناگون آن وجود نداشته و فقط به ذکر مباحث ضروری بسنده شده است.

این کتاب با توجه به سرفصل‌های درس «مبانی برنامه‌‏ریزی شهری» در دوره کارشناسی رشته «جغرافیا و برنامه‌‏ریزی شهری» و همچنین به عنوان منبع کمک‌‏درسی درس «برنامه‌‏ریزی مجتمع‌های زیستی» در دوره کارشناسی ارشد این رشته تنظیم شده است.

• فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مفاهیم و کلیات برنامه‌ریزی شهری
فصل دوم: نگرشها و پارادایمهای عمده در برنامه‌ریزی شهری
فصل سوم: بررسی و شناخت ساخت و سازمان فضایی شهر
فصل چهارم: مراکز و محلات شهری
فصل پنجم: کاربری اراضی شهری
فصل ششم: تراکم و فضای باز
فصل هفتم: شبکه ارتباطی در برنامه‌ریزی شهری
فصل هشتم: الگوهای گسترش کالبدی شهرها
فصل نهم: ابزارهای ساماندهی در برنامه‌ریزی شهری
فصل دهم: ارزیابی در برنامه‌ریزی شهری
در پایان هر فصل نتیجه‌گیری آن آمده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • نرم افزار اندروید
دانلود معرفی کتاب «اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری» با حجم
دانلود

کتاب ها و مجلات پیشنهادی