طراحی سرسرای اصلی بیمارستان ناظران مشهد

سرسرای اصلی بیمارستان ناظران با نام “سرسرای بانو هنگامه هاشمی” یک وُید با ابعاد ۴۵x30 متر با سقف کروی شیشه‌ای به قطر ۲۰ و ارتفاع ۲۰ متر است که نقش ورودی، انتظار، پذیرش، تقسیم و هدایت مراجعین را دارد.مرکز این سرسرا در همکف نیازمند طراحی و اجرای عنصری (سطح کف محاط در دایره‌ای به قطر حدود ۴ متر با بیست و پنج درصد تلورانس) با اهداف و انتظارات به شرح زیر است. موقعیت عنصر مذکور علاوه بر زوایای مختلف در طبقه‌ی همکف، قابل رؤیت از فضاهای ارتباطی و انتظار دور وُید در نیم‌طبقه و طبقات اول تا سوم نیز می‌باشد.

جوایز

رتبه‌ی اول: لوح تقدیر و مبلغ ۱۲ میلیون تومان
رتبه‌ی دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۸ میلیون تومان
رتبه‌ی سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۴ میلیون تومان
لوح تقدیر و تندیس یادبود برای ۲ اثر برگزیده‌ی دیگر به عنوان رتبه‌های چهارم و پنجم

اطلاعات تماس

تلفن تماس:
آدرس:
ایمیل:
وب سایت: www.memarnews.com