فراخوان شرکت در نمایشگاه معماری و شهرسازی؛ با موضوع مسابقات

فراخوان شرکت در نمایشگاه معماری و شهرسازی با موضوع مسابقات:
دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در نظر دارد نمایشگاهی از آثار برگزیده ی مسابقات معماری و شهرسازی که از سال ۱۳۹۴ برگزار و در دبیرخانه دائمی ثبت گردیده اند، به صورت تور نمایشگاهی در تهران و برخی از مراکز استان ها برگزار نماید.

به همین منظور و بدینوسیله از حائزان رتبه های اول تا سوم این مسابقات دعوت به عمل می آید تا آثار خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷ و با فرمت تعیین شده به آدرس پستی الکترونیکی این دبیرخانه ارسال نمایند.


• آخرین مهلت ارسال آثار: پایان مرداد ۹۷

جوایز

اطلاعات تماس

تلفن تماس:
آدرس:
وب سایت: