دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی صفه، شماره ۷۹، زمستان۱۳۹۶
  • تاریخ ثبت: 1397/4/30
  • استان: همه استان ها
  • منبع: archreport.ir

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی صفه، شماره ۷۹، زمستان۱۳۹۶

فصلنامه علمی ـ پژوهشی معماری و شهرسازی “صُفه”
نشریه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
دوره (سال) ۲۷، شماره ۴
شماره ۷۹، زمستان ۱۳۹۶

• آنچه در این شماره می خوانید:

– پرورش نوآموزان معماری، با بهره گیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه/ عبدالرحمان دیناروند, حمید ندیمی, علی علایی علایی

– بررسی رابطه بین دید به بیرون اتاق ها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونه مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقه ۱ شهرداری تهران/ محمدرضا نامداری, عاطفه کرباسی

– راهکارهای افزایش بهره وری انرژی ساختمان/ محمد کاظمی

– معماری منظر دریاچه چیتگر، مروری بر فرایند طراحی/ مرتضی ادیب, محسن خراسانی زاده, مریم یوسفی نجف آبادی

– ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکان های دانش با تمرکز بر شهر تهران/ ئه سرین محمودپور, زهره عبدی دانشپور

– مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل/ سیمین اسدزاده تره باری, کامبد امینی حسینی, محمود حسینی

– اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع/ الهام اندرودی, بتول صحراکاران

دریافت مقالات
http://sofeh.sbu.ac.ir