دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۷
  • تاریخ ثبت: 1397/5/7
  • استان: همه استان ها
  • منبع: archreport.ir

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۷


فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری
نشریه دانشگاه کردستان
دوره ۷، شماره ۲۶
بهار ۱۳۹۷
۱۱۱ صفحه

• فهرست عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است:

– ارزیابی تاثیر مقیاس مکان بر شدت دلبستگی به سه مقیاس خانه، محله و شهر بر پایه دو متغیر سن و جنسیت (نمونه موردی: شهرهای تهران و ساری)/ علی اکبر حیدری؛ پریا تیموری؛ سلمان مرادیان

– برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT/ نعمت شاکرمی؛ محمد اجزا شکوهی؛ علی محمد منصورزاده

– تحلیل رویت پذیری ساختمانهای بلندمرتبه در منظر شهری با استفاده از GIS نمونه موردی شهر سنندج/ محمدآزاد احمدی؛ مهرداد کریمی مشاور

– بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اردبیل/ اسلام کرمی؛ پریسا محمدحسینی

– نقش پیکره‌بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی (نمونه موردی: محله‌های حصار و دیزج شهر همدان)/ سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ محمد بشیر رباطی؛ احمد حیدری

– ارزیابی شدت کارآیی مکانی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر، مطالعه موردی: بخش مرکزی شیراز/ رسول فرجام

– ارزیابی سطح پایداری محلات غیر رسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (نمونه مطالعاتی: محله عباس آباد شهر سنندج)/ کیومرث حبیبی؛ امیر قادری؛ جمشید اسدی؛ آرمان رحیمی

– ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهر ها: نمونه موردی شهر اردبیل/ هادی کریمی بنه خلخال؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقایی زاده

دریافت مقالات
http://urbstudies.uok.ac.ir