دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۲، مرداد ۱۳۹۷
  • تاریخ ثبت: 1397/5/5
  • استان: همه استان ها
  • منبع: archreport.ir

دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۲، مرداد ۱۳۹۷


نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر
نشریه پژوهشکده نظر
دوره ۱۵، شماره ۶۲
مرداد ۱۳۹۷

* مجله علمی _ پژوهشی باغ نظر به تازگی در پایگاه استنادی Web of Science ثبت گردیده است.• فهرست آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:

– شبکه‌های سبز منظرین؛ نقش مفصل‌بندی در یکپارچگی فضاهای سبز در منظر شهرهای معاصر ایران/ پریچهر صابونچی؛ حمیده ابرقویی؛ حشمت اله متدین

– تبیین مفهوم طراحی مشارکتی منظر/ سید امیر منصوری؛ مهدا فروغی

– الگوی توسعه شهری مبتنی بر عناصر طبیعی و ارزش آفرین نمونه مورد مطالعه: مادی‌های اصفهان و ارزش‌افزوده آن بر بافت همجوار/ علیرضا ارثیا؛ محمد رضا مهربانی گلزار

– بررسی محدوده باروی قدیم شهر تبریز با استفاده از منابع تاریخی/ ساناز جعفرپورناصر

– مفهوم هویت و رویکردی فلسفی به هویت و ماهیت شهر/ مهدی واعظی؛ مسعود علیمردانی

– سیر تطور کشکول از منظر هانس روبرت یاوس/ نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی

دریافت مقالات
http://www.bagh-sj.com